Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Porta fontium

Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. Dojde k tomu pomocí rozsáhlé digitalizace, resp. pomocí digitálních médií (společná webová prezentace a virtuální rekonstrukce na internetu).

Díky tomuto projektu se máte možnost podívat na kroniky  naší obce, které jsou uloženy  v okresním archivu.Totéž platí i o mnoha dalších obcích západních čech z blízkého i vzdálenějšího okolí.Pokud máte zájem o historii naší obce postupujte takto : 

do vyhledávače zadejte : http://www.portafontium.cz/searching a dostanete se na stránku kam zadáte jméno oblasti Plzeň-jih obec únětice a zaškrtnete v oracé části kolonky kronika, listiny apod. a potvrdíte tlačítkem vyhledat./ stejný postup platí i pro listiny jiné obce / objeví se seznam uložených dokumentů a tyto si po kliknutí na konec vybraného řádku / šipky/ otevřete.Náhled se nechá zvětšovat a rolovat, takže bude jistě dobře čitelný.