Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie obce Únětice

 

     Obec Únětice se nachází na cestě (II. třídy č. II/178) mezi obcemi Seč a Řenče přibližně 17 km jižně od města Plzně a 6 km západně od města Blovice. První písemná zmínka o Úněticích (dříve psaných také jako Ounětice či Aunietitz) pochází z roku 1358.

     K obci patří Hájovna, která je postavena v nedalekém lese Hluboká. Roku 1379 zde měl majetek vladyka Volfart, který vlastnil i část Únětic. Později byl v místech vsi vystavěn vrchnostenský dvůr. Ještě r. 1838 byl v Hluboké panský barokní hospodářský dvůr, myslivna, hájovna a čtyři domky. Po požáru roku 1893 byla pole zalesněna a zůstala tu jen hájovna. U lesních rybníčků nacházejících se nedaleko hájovny bylo archeologicky doloženo středověké osídlení a na ostrůvku i stopy vodního tvrziště z doby vladyky Volfarta. Z tvrze se dochoval jen vyvýšený ostrůvek.

     Od roku 1911 působí v obci Sbor dobrovolných hasičů, který organizuje ve spolupráci s obecním úřadem kulturní a společenské akce (např. rybářské závody, masopustní průvod, prší, stavění máje, silvestr a další). Hasičská zbrojnice pro místní sbor byla v roce 1912 vystavěna na místě bývalého domu se zvonkem na střeše (čp.7) a nachází se na návsi nedaleko obecního rybníku.

     V roce 1924 byla do obce zavedeno elektrické vedení. Pomník padlým hrdinům ve světové válce byl vybudován v roce 1933.

     Na místních pozemcích V Liští nacházejících se vlevo od silnice k Seči stojí dvě skály, z nichž se lámal kámen na stavby a tloukl štěrk na silnice, jakožto zdroj příjmů pro obec.