Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní informace

Kraj: Plzeňský

Správní obvod: Plzeň-jih

Nadmořská výška: 493 m n. m.

Katastrální výměra: 5,996761 km2

Počet obyvatel: 150

    V současné době v obci stojí 68 domů s číslem popisným a 3 s číslem evidenčním. K obci patří též Hájovna, která je postavena v nedalekém lese Hluboká. V obci je zřízena obecní knihovna, která je otevřena v úřední hodiny obecního úřadu. V obci nejsou vystavěny budovy školní ani předškolní výchovy, místní děti dojíždějí ve většině případů do základní školy Blovice a do mateřské školy Seč. Zdravotnické služby jsou místním obyvatelům z velké části poskytovány rovněž ve městě Blovice. Do obce je zajištěna dopravní autobusová obslužnost ve směru města Blovice a města Plzně.

    V roce 2012 byl přiveden do obce plyn. V roce 2016 byla plynofikována část obce U Skály, a tím je možnost připojení na plyn v 80 % území obce. Systém veřejné kanalizace byl v obci vybudován v 70. – 80. létech 20. století. Nyní došlo ke zmapování jeho vedení v rámci variantní studie odkanalizování obce. V současné době se řeší aktualizace povolení s nakládáním s odpadními vodami a budou přijímány další kroky k vyřešení likvidace odpadních vod v obci. Čistírna odpadních vod zde vystavěna není. Většina rodinných domů řeší likvidaci odpadních vod prostřednictvím bezodtokových jímek s následným vyvážením cca 50 %, 30 % pak s využitím domácích čistíren odpadních vod. V obci je možnost napojení se na veřejnou vodovodní síť. Tuto možnost využívá cca 45 % obyvatel. Zásobování pitnou vodou zbylé části obyvatel je řešeno individuálně zejména vlastními studněmi a soukromými vodovody.