Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Akce : Únětice Rekonstrukce polní cesty zahájena

Obec Únětice oznamuje zahájení této akce:

 

Akce : Únětice -rekonstrukce polní cesty

 

Celkové náklady : 1.023 842,79kč

 

Podíl financí se SZIF : 900 000kč

 

Podíl financí vlastní : 123 842kč

 

Obec Únětice se rozhodla provést rekonstrukci polní cesty na p.p.č. 578/1 , která vede od intravilánu obce na hranici katastru obce Únětice u Blovic a Chocenického Újezda . Cesta v době před rekonstrukcí byla za hranicí životnosti, povrch se rozpadal.V okolí cesty bylo množství náletových dřevin v odvodňovacích příkopech.Finanční prostředky jsou zajištěny z vlastních zdrojů a ze zdrojů Evropské unie

 

Projekt zahrnuje tyto práce -

Odstranění nánosů na krajnicích komunikace

Vyčištění stávajícího příkopu

Rozrytí současné konstrukce cesty

Úpravu podkladu polní cesty skládající se ze zpětného uložení využitelného kameniva z cesty původní , doplnění chybějícího štěrku novým, upravení podkladu cesty do požadovaného spádu se zhutněním

Aplikaci penetračního makadamu v tl.60mm

Provedení uzavíracího první vrstvy nátěru asfaltového s podrcením 1,9kg/m2

Provedení uzavíracího první vrstvy nátěru asfaltového s podrcením 1,6kg/m2

(Aplikací uzavíracích vrstev asfaltového nátěru s podrcením dojde k uzavření konstrukčních vrstev cesty , zabránění průniku vody do nich a jejich následnému poškozování )

Dosypání krajnic

Na konci rekonstruované cesty bude proveden odvodňovací žlab k odvodu dešťové vody

Před prováděním akce dodavatelskou firmou  již bylo provedeno odstranění náletových dřevin z odvodňovacích příkopů podél komunikace formou dobrovolné práce obyvatel.

Vyvěšeno: 24. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět