Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

       Zastupitelstvo obce si jako jeden z cílů volebního období 2010 - 2014 dalo za úkol zajistit zpracování Územního plánu obce Únětice. K tomuto kroku přistoupilo zejména z důvodu zajištění dalšího rozvoje a růstu naší obce dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu (stavebni zákon), v platném znění a vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Zpracování územního plánu obce Únětice bylo dokončeno v květnu roku 2014. Základem pro dosažení udržitelného rozvoje obce je vyvážení 3 základních pilířů, tzn. enviromentálního, sociodemografického a ekonomického. 

Prvotní pokyny a vysvětlivky k záměru  zpracování územního plánu obce najdete zde.